Vairāk nekā

30 gadu pieredze

inženierkomunikāciju projektēšanā

Projektēšanas birojs "Kārlis", dibināts 1991. gadā Rīgā, veiksmīgi attīstoties, ir kļuvis par profesionālu inženierkomunikāciju projektēšanas biroju. SIA "Kārlis" izstrādātie elektroapgādes projekti guvuši augstus novērtējumus ikgadējos Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) rīkotajos konkursos. "Kārlis" ir LEEA un Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) ilggadējs biedrs. Ar semināriem un apmācībām tiek nodrošināta darbinieku izaugsme. Ar investīcijām tehniskajā aprīkojumā nodrošinām mūsdienīgus risinājumus, tostarp BIM modelēšanā. Uzņēmums ir augsti kvalificētu speciālistu komanda, kas darbojas šādos virzienos:
 • elektroietaišu projektēšana;
 • elektronisko sakaru sistēmu projektēšana;
 • ugunsdrošības automātikas sistēmas;
 • būvprojektu vadība un konsultācijas.

Elektroietaišu projektēšana

Augstsprieguma elektroietaises
līdz 400 kV

 • Transformatoru apakšstacijas
 • Kabeļlīnijas
 • Gaisvadu līnijas

Vidsprieguma elektroietaises
līdz 36 kV

 • Transformatoru apakšstacijas
 • Kabeļlīnijas
 • Gaisvadu līnijas

Zemsprieguma elektroietaises
līdz 1 kV

Ārējie tīkli

 • Gaisvadu līnijas
 • Kabeļlīnjas
 • Apgaismes tīkli un vizualizācijas

Iekšējie tīkli

 • Spēka tīkli
 • Apgaismes tīkli
 • Zibensaizsardzība sistēmas
 • Zemējuma sistēmas
 • Elektroaizsardzība pret koroziju
 • Garantētās elektroapgādes risinājumi (dīzeļģeneratori, UPS)

RAA un DVS

 • Releju aizsardzība un automātika
 • Dispečervadības sistēmas

Sakaru sistēmu projektēšana

 • Telekomunikāciju sistēmas
 • Apsardzes sistēmas
 • Piekļuves kontrole
 • Videonovērošana
 • Izziņošanas sistēmas

Ugunsdrošības automātikas sistēmu projektēšana

 • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
  (izņemot sprinkleru automātiku)
 • Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas

Būvprojektu vadība un konsultācijas

 • Kopā ar sadarbības partneriem nodrošinām kvalitatīvu būvprojektu inženiertīklu izstrādi un vadību
 • Autoruzraudzība
 • Ekspertīzes
 • Projektēšanas uzdevumu sagatavošana
 • Jaudu aprēķins AS “Sadales Tīkls” tehnisko noteikumu pieprasīšanai
 • Objekta projektēšanai nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana